Regina
04.01.2017.

Blogeri, blogeri, ko je najpametniji na svijetu?

Šta za vas predstavlja moral? Kakva je to moralna, a kakva nemoralna osoba po svakom pitanju?