Regina
05.01.2017.

Oh kako sam jadna! Kako su moji radovi jadni!

Paul Cadden pencil art

A evo njegove oficijelne stranice: Ja sam ostala....Paf!

Paul Cadden oficijelna stranica